Soumen Datta
Soumen Datta

Soumen là một nhà văn có kinh nghiệm về tiền điện tử, DeFi, NFT và GameFi. Anh ấy đã phân tích không gian trong vài năm qua và tin rằng có rất nhiều tiềm năng với công nghệ chuỗi khối, mặc dù chúng ta vẫn đang ở giai đoạn đầu. Khi rảnh rỗi, Soumen thích chơi guitar và hát theo. Soumen nắm giữ các túi bằng BTC, ETH, BNB, MATIC và ADA.

By
Soumen Datta