Tin tức Blockchain

Xem qua Tài nguyên dành cho nhà phát triển của Mạng Pi cho Hệ sinh thái Testnet

Tài nguyên dành cho nhà phát triển testnet tăng cường tạo ra các tiện ích Pi, đây là điều kiện tiên quyết để ra mắt mạng chính mở rất được mong đợi.

Hỗ trợ việc tạo ra các tiện ích Pi 

Nhóm cốt lõi của Pi đã thực hiện một số cải tiến đối với tài nguyên dành cho nhà phát triển testnet để hỗ trợ mục tiêu mạng chính kèm theo là tạo ra các tiện ích cho Người tiên phong. 

Theo giao thức của thông báo ngày Pi, hai cải tiến cốt lõi đã được thêm vào mạng thử nghiệm để tăng cường tạo ra những đổi mới độc đáo cho các nhà phát triển. Chúng bao gồm Thanh toán từ ứng dụng cho người dùng và Ví dành cho nhà phát triển. 

Cả hai bản phát hành đều tồn tại trên mạng thử nghiệm, cho phép phát triển hệ sinh thái Pi. Thanh toán từ ứng dụng tới người dùng đảm bảo luồng thanh toán giữa các thành viên và nhà phát triển. Mặt khác, Ví dành cho nhà phát triển cho phép người tạo ứng dụng sử dụng Pi để phát triển cơ sở hạ tầng của họ. 

“Thanh toán từ ứng dụng tới người dùng cho phép các luồng thanh toán giữa nhà phát triển ứng dụng và thành viên. Ví dành cho nhà phát triển đã được phát hành trên Testnet, dưới dạng ví cụ thể, để các nhà phát triển ứng dụng nắm giữ và sử dụng Pi cho các ứng dụng mà họ đang phát triển,” blog viết. 

Các nhà phát triển Pi và nhóm cốt lõi được giao nhiệm vụ kiểm tra cả hai tính năng để phát hiện các lỗi trước mạng chính mở. Sau khi chúng an toàn và đáng tin cậy, chúng sẽ sớm được tích hợp vào mạng chính mở của Mạng Pi. 

Nhìn chung, tài nguyên dành cho nhà phát triển được thêm vào mạng thử nghiệm Pi sẽ hỗ trợ quá trình xây dựng hợp tác cho Người tiên phong và nhà phát triển cộng đồng. Quan trọng nhất, đó là một bước tiến lớn hướng tới việc ra mắt mạng chính mở rất được mong đợi. 

Mạng Pi là gì:

Mạng Pi là một nền tảng dành cho nhà phát triển và tiền điện tử mới cho phép người dùng di động khai thác tiền Pi mà không làm cạn kiệt pin. Chuỗi khối của Pi đảm bảo các giao dịch kinh tế thông qua hệ thống nhân tài di động và trải nghiệm Web 3.0 đầy đủ nơi các nhà phát triển cộng đồng có thể xây dựng các ứng dụng phi tập trung (Dapps) cho hàng triệu người dùng.

Nơi tìm mạng Pi:

Website | Twitter | LinkedIn | Facebook | Instagram |

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

Tin tức liên quan