Tin tức Blockchain

Vấn đề quản trị của Arbitrum tiếp tục xảy ra khi Đề xuất mới nhất bị bác bỏ

Đề xuất này nhằm mục đích trả lại 700 triệu mã thông báo quản trị ARB cho Kho bạc DAO của Arbitrum và chứng minh rằng những người nắm giữ quyền quản trị cuối cùng sẽ kiểm soát DAO, chứ không phải nhà cung cấp dịch vụ Arbitrum cũng như Quỹ.

Cộng đồng và Quỹ của Arbitrum tại Điểm mấu chốt 

Đề xuất mới của Arbitrum, AIP-1.05, trong đó 700 triệu mã thông báo quản trị ARB đã được tìm cách trả lại cho Kho bạc DAO, gần đây từ chối bởi cộng đồng. Arbitrum khởi xướng đề nghị sau Quỹ Arbitrum chuyển tiền mà không có sự chấp thuận của cộng đồng vào tháng Ba. 

Có 118 triệu phiếu chống đề xuất, chiếm 84.01% tổng số phiếu. Tuy nhiên, 21 triệu đô la ARB đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất này, chiếm 14.57% tổng số phiếu bầu. Tuy nhiên, có 2 triệu đô la ARB đã bỏ phiếu trắng.

nguồn

Đề xuất quản trị Arbitrum mới có tiêu đề "AIP 1.05: Trả lại 700 triệu đô la ARB cho Kho bạc DAO [THẬT]" đã tuyên bố rằng việc phân bổ 700 triệu mã thông báo ARB, trị giá hơn 1 tỷ đô la, đã vượt quá thẩm quyền và không phải là dấu hiệu của sự phân cấp.

Đề xuất tìm cách chứng minh rằng những người nắm giữ quyền quản trị cuối cùng sẽ kiểm soát DAO chứ không phải Arbitrum hay Foundation.

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

Lý do có thể khiến AIP 1.05 không thành công

Đã có một phản ứng trái chiều từ cộng đồng đối với việc từ chối đề xuất này. Những người nắm giữ mã thông báo đã bỏ phiếu chống lại AIP-1.05 bao gồm 0x0eB5, olimpio.eth, 0xBbE9, galxe.arb, chainlinkgod.eth và blockworksres.eth, tất cả đều đã đúc hàng triệu mã thông báo ARB. 

Theo một số, đề xuất này sẽ thêm một bước không cần thiết, ngăn cản Quỹ hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái Arbitrum. Tuy nhiên, những người khác, Tin sự cân bằng đó là điều cần thiết để thúc đẩy phân cấp và tiến bộ.

Có thể những cử tri đã bỏ phiếu chống lại đề xuất này là bị ảnh hưởng bởi nhận thức rằng nhiều cử tri là trẻ vị thành niên muốn mã thông báo quản trị của Arbitrum đạt được nhiều giá trị hơn. Đồng thời, có ý kiến ​​cho rằng những người nắm giữ chính - chủ yếu là đại biểu - ưu tiên khả năng tồn tại lâu dài của Arbitrum và khả năng phân phối mã thông báo.

Một số thành viên cộng đồng xem xét việc mua lại bắt buộc, một biện pháp triệt để nhằm mục đích ít hơn như một giải pháp thiết thực hơn là một cách để thu hút sự chú ý. Hơn nữa, một số tranh luận rằng AIP-1.1 đã giải quyết vấn đề về quỹ gây tranh cãi vì Tổ chức Arbitrum dự định chuyển mã thông báo sang hợp đồng thông minh với việc trao quyền, mà DAO có thể điều chỉnh. Do đó, AIP-1.05 có thể tiềm ẩn những vấn đề phức tạp.

Trọng tài ($ARB) là giao dịch ở mức 1.62 đô la, giảm 1.67% trong 24 giờ.

Tin tức liên quan