BSC Tin tức

Binance tích hợp Binance-Peg BUSD trên mạng TRON

Với việc gửi và rút tiền đã được mở, giờ đây người dùng có thể chuyển BUSD và Binance-Peg BUSD trên mạng TRON.

BUSD trên TRON

Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance đã thông báo rằng họ đã hoàn thành việc tích hợp Binance-Peg BUSD trên mạng TRON. Tiền gửi và rút tiền cho Binance-Peg BUSD hiện đã được mở trên mạng TRON.

Việc tích hợp có nghĩa là người dùng hiện có thể chuyển BUSD và Binance-Peg BUSD qua năm mạng chính: Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Polygon và mạng TRON.

Binance là gì:

Binance là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng tiền điện tử và hệ sinh thái chuỗi khối hàng đầu thế giới với bộ sản phẩm tài chính bao gồm sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất theo khối lượng. Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng, nền tảng Binance được dành riêng để tăng cường tự do kiếm tiền cho người dùng và có danh mục sản phẩm và dịch vụ tiền điện tử chưa từng có, bao gồm: giao dịch và tài chính, giáo dục, dữ liệu và nghiên cứu, lợi ích xã hội, đầu tư và ươm tạo, phi tập trung hóa và các giải pháp cơ sở hạ tầng, v.v.

Tìm Binance ở đâu:

Website | Twitter | Discord | Telegram |

Tin tức liên quan