Tin tức Blockchain

Ethereum Unstaking Nâng cấp Shapella để triển khai trên Sepolia Testnet

Bản cập nhật Shanghai/Capella (Shapella) dự kiến ​​sẽ được triển khai trên mạng thử nghiệm Ethereum Sepolia vào ngày 28 tháng XNUMX, cho phép rút tiền đặt cọc.

Rút tiền Ethereum được kích hoạt trên Testnet

Bản cập nhật lớn tiếp theo của Ethereum sau The Merge đang tiến gần hơn, vì bản nâng cấp Shanghai/Capella (Shapella) được lên kế hoạch triển khai trên mạng thử nghiệm Sepolia.

“Bản nâng cấp này tuân theo Hợp nhất và cho phép người xác thực rút cổ phần của họ từ Chuỗi Beacon trở lại lớp thực thi. Nó cũng giới thiệu chức năng mới cho cả lớp thực thi và đồng thuận,” Ethereum Foundation cho biết trong một tuyên bố. blog đăng bài.

Việc nâng cấp được lên lịch ngay sau 4 giờ sáng UTC vào ngày 28 tháng XNUMX.

Sau khi triển khai Sepolia, một thông báo sẽ được đưa ra về mạng thử nghiệm Goerli và mạng chính Ethereum.

Tin tức liên quan