Tin tức Blockchain

Nhà lập pháp Hồng Kông kêu gọi “Tăng tốc” cấp giấy phép trao đổi và token hóa đất của khu vực

Chiu Duncan nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh việc cấp giấy phép trao đổi để ngăn chặn các vấn đề như "rugpull" JPEX. 

Chiu Duncan kêu gọi phát hành token bảo đảm bằng tài sản (ABT)

Trong 1 gần đây cuộc phỏng vấn trong Tuần lễ Blockchain Wanxiang Thượng Hải, Chiu Duncan, một thành viên của Hồng Kông Lĩnh vực Đổi mới Công nghệ của Hội đồng Lập pháp đã kêu gọi hành động nhanh chóng trong bối cảnh tiền điện tử của Hồng Kông. Duncan, người đề xuất tiền kỹ thuật số và công nghệ chuỗi khối, đồng thời là thành viên của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, đã trình bày một tầm nhìn hấp dẫn cho tương lai của khu vực.

Token hóa vùng đất Hồng Kông: Phương pháp tiếp cận DAO

Đề xuất của Duncan xoay quanh việc token hóa đất đai của Hồng Kông, một động thái nhằm đẩy nhanh việc chuyển nhượng đất và thúc đẩy cấu trúc tổ chức tự trị phi tập trung (DAO). Theo truyền thống, nhiều ngôi làng thuộc sở hữu tư nhân ở Hồng Kông cùng nhau quản lý đất đai và đưa ra quyết định. Theo kế hoạch của Duncan, những quyết định này sẽ được phản ánh trong một hệ thống dựa trên blockchain, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả.

Duncan cũng dự tính rằng những tài sản đất đai được mã hóa này sẽ được giao dịch trên các sàn giao dịch tài sản ảo, nền tảng môi giới truyền thống và nền tảng giao dịch chứng khoán trực tuyến, đòi hỏi các thủ tục cấp phép và giám sát theo quy định.

Đẩy nhanh quá trình cấp giấy phép Exchange

Thừa nhận sự cần thiết của một hệ sinh thái tiền điện tử sôi động, Duncan kêu gọi đẩy nhanh việc cấp giấy phép trao đổi. Lời kêu gọi hành động này được thúc đẩy bởi mong muốn ngăn chặn các sự cố tương tự như vụ kéo thảm JPEX, đảm bảo rằng các sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp có thể phát triển mạnh mẽ trong khu vực.

Thu hẹp khoảng cách pháp lý với Singapore

Thành viên của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hài hòa các quy định về tiền điện tử giữa Hồng Kông và đối tác khu vực là Singapore. Ông nhấn mạnh phạm vi phát triển Web3 rộng hơn, vượt ra ngoài tiền điện tử. 

Vai trò của Stablecoin trong việc đa dạng hóa rủi ro

Cuối cùng, Duncan nhấn mạnh vai trò của stablecoin, đặc biệt là tiềm năng của stablecoin Đô la Hồng Kông. Ông tin rằng một stablecoin như vậy có thể là một công cụ thiết yếu để đa dạng hóa rủi ro tài chính, đặc biệt là khi các stablecoin truyền thống gắn liền với đồng đô la Mỹ có khả năng biến động.

Tin tức liên quan