Tin tức Blockchain

Nâng cấp không đặt cọc Shapella đã hoàn thành thành công trên Ethereum Sepolia Testnet

Bản nâng cấp Shapella đã được triển khai suôn sẻ trên mạng thử nghiệm Sepolia, đưa $ETH tiến gần hơn một bước đến mạng chính Ethereum.

Dừng tiếp theo Goerli, sau đó là Ethereum Mainnet

Bản nâng cấp Shanghai/Capella (Shapella) rất được mong đợi đã được hoàn thành thành công trên mạng thử nghiệm Ethereum Sepolia, Như kế hoạch, mang $ETH không cần đặt cược vào mạng.

Tiếp theo trong lộ trình là áp dụng bản cập nhật không cần đặt cọc cho mạng thử nghiệm Goerli lớn hơn và cuối cùng là mạng chính Ethereum.

Trong một chủ đề riêng trên Twitter, nhà phát triển cốt lõi Ethereum Tim Beiko đã chia sẻ thông tin về tình hình testnet hiện tại và các kế hoạch cho tương lai, bao gồm việc tung ra một testnet mới vào năm 2023 có tên là Holli (hoặc có thể là Holešky).

Tin tức liên quan