PROMO

Solaris Network: Giải pháp tài sản tổng hợp trên chuỗi đầu tiên trên chuỗi BNB

Bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng toàn diện cho thị trường phái sinh tài chính Web 3.0 đa chuỗi, Solaris đặt mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa chuỗi khối và tài chính truyền thống.

Solaris Network là một dự án đột phá cung cấp các giải pháp tài sản tổng hợp trực tuyến trên BNB Chain. Solaris đặt nền tảng cho cơ sở hạ tầng toàn diện cho thị trường phái sinh tài chính Web 3.0 đa chuỗi bằng cách xây dựng một cầu nối đặc biệt giữa chuỗi khối và lĩnh vực tài chính thực tế.

Phân tích kỹ thuật này khám phá các tài sản tổng hợp của Solaris Network, bao gồm tầm quan trọng, quy trình khai thác và các trường hợp sử dụng của chúng. Nó cũng thảo luận về đặt cược, một trong những hình thức tài chính phổ biến nhất trong lĩnh vực ứng dụng chuỗi khối.

Thị trường phái sinh DeFi là gì?

Tài chính phi tập trung (DeFi) đã trở thành một trong những lĩnh vực năng động nhất trong không gian tiền điện tử. Giao dịch phái sinh là một lĩnh vực của DeFi đang thu hút sự chú ý gần đây. Công cụ phái sinh là các hợp đồng tài chính có giá trị đến từ một tài sản cơ bản như cổ phiếu, hàng hóa hoặc tiền điện tử. Trong tài chính truyền thống, các công cụ phái sinh được giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung để phòng ngừa rủi ro hoặc đầu cơ vào biến động giá. Trong không gian DeFi, các công cụ phái sinh đang được sử dụng để tạo ra các công cụ tài chính mới mà trước đây không thể thực hiện được.

Tài sản tổng hợp

Tài sản tổng hợp chuỗi khối là các công cụ tài chính được phát hành và lưu hành trên chuỗi khối, bao gồm một hoặc một số tài sản (hoặc các công cụ phái sinh). 

Tài sản tổng hợp của Solaris Network đúc tài sản tổng hợp tương ứng trên chuỗi khối bằng cách mô phỏng tiền điện tử, NFT và các sản phẩm liên quan đến tài sản tài chính trong thế giới thực. Các tài sản tổng hợp này bao gồm hệ sinh thái tài chính toàn cầu trong và ngoài chuỗi khối, cung cấp cho các nhà đầu tư các chiến lược phân bổ tài sản đa dạng, thuận tiện và an toàn hơn. 

Solaris khám phá tiềm năng không giới hạn của các tài sản khác nhau trong lĩnh vực DeFi và nâng cao các thuộc tính sáng tạo và phức tạp của việc phân bổ tài sản.

Solaris Network: Giải pháp tài sản tổng hợp trên chuỗi đầu tiên

Solaris Network cung cấp các giải pháp tài sản tổng hợp trực tuyến trên Chuỗi BNB, thu hẹp khoảng cách giữa chuỗi khối và thế giới tài chính truyền thống. Nền tảng của nó cung cấp cơ sở hạ tầng toàn diện cho thị trường phái sinh tài chính đa chuỗi Web 3.0, cho phép người dùng giao dịch nhiều loại tài sản tổng hợp. 

Cách tiếp cận tài sản tổng hợp của Solaris là duy nhất vì nó cho phép người dùng tạo tài sản tùy chỉnh, mang lại cho họ sự linh hoạt và kiểm soát vô song đối với các khoản đầu tư của mình. Nền tảng này cũng có các công cụ giao dịch tiên tiến, chẳng hạn như lệnh giới hạn và cắt lỗ, cũng như phí giao dịch thấp và thời gian thanh toán nhanh, khiến nó trở thành một công cụ mạnh mẽ cho các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức.

Đúc tài sản tổng hợp trên mạng Solaris

Để đúc tài sản tổng hợp sla, người tham gia cần đóng góp tài sản chính thống. Người dùng thế chấp tài sản tiền điện tử chính thống và tài sản tổng hợp đúc tiền theo giá thời gian thực của tài sản ban đầu mà nhà tiên tri thu được. Số lượng tài sản tổng hợp tối đa có thể được đúc được tính theo công thức:

maxAm=maxVmPA

Ở đây, maxAm đại diện cho số lượng tài sản tổng hợp tối đa có thể được đúc; PA đại diện cho giá tài sản tổng hợp thu được từ lời tiên tri; maxAm đại diện cho tổng giá trị của tài sản tổng hợp có thể được đúc.

Các trường hợp sử dụng Tài sản tổng hợp Solaris (vì vậy):

  • Tài sản tổng hợp "so" cung cấp cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn hơn, chẳng hạn như tài sản tiền điện tử nghịch đảo, tài sản tổng hợp dựa trên chỉ số, tài sản NFT và tài sản NFT phân đoạn. Điều này cho phép các nhà đầu tư bán khống tiền điện tử, tập trung vào các lĩnh vực tiền điện tử cụ thể và thu lợi nhuận từ biến động giá tài sản NFT với quy mô vốn nhỏ hơn.
  • tài sản tổng hợp "so" cung cấp cho những người đam mê tiền điện tử quyền truy cập vào tài sản tài chính truyền thống, cho phép họ đầu tư nhanh chóng và thuận tiện.
  • Các nhà đầu tư truyền thống có thể sử dụng các tài sản tổng hợp "như vậy" để phòng ngừa rủi ro giảm giá ngắn hạn, chẳng hạn như nắm giữ hợp đồng tương lai vàng trên thị trường tài chính thế giới thực.
  • Người dùng có thể thêm tài sản tổng hợp "như vậy" vào Solaris DEX để cung cấp tính thanh khoản và kiếm cổ tức từ phí giao dịch.

Ưu điểm của tài sản tổng hợp "so":

Bảo vệ giá trị: Tài sản tổng hợp "vì vậy" được tạo ra với sự hỗ trợ của giá trị tài sản chính thống, sử dụng lời tiên tri để xác định giá của tài sản cơ bản, đảm bảo giá trị của tài sản tổng hợp.

Đa dạng hóa: Tài sản tổng hợp "so" cung cấp cho các nhà đầu tư một nền tảng đầu tư phi tập trung toàn diện, một cửa để tham gia vào hệ sinh thái trực tuyến và tài chính truyền thống.

Hỗ trợ chuỗi chéo: Solaris hỗ trợ lưu thông trên tất cả các chuỗi công khai chính thống (bao gồm Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism, Cosmos, v.v.) và cho phép họ tham gia vào các dịch vụ của dự án.

Phi tập trung, minh bạch, ẩn danh và thuận tiện: Đúc và giao dịch tài sản tổng hợp trên chuỗi khối giúp loại bỏ sự can thiệp tập trung, đạt được khả năng hiển thị dữ liệu trên chuỗi và cho phép giao dịch ẩn danh mà không cần KYC.

Bài học rút ra — Tận hưởng giao dịch DeFi không rào cản

Mạng Solaris đang cách mạng hóa thị trường DeFi bằng cách cung cấp một nền tảng duy nhất để giao dịch tài sản tổng hợp. Nó cho phép tiếp cận thị trường ngay lập tức mà không cần trung gian và sử dụng nguồn cấp dữ liệu giá theo thời gian thực có được thông qua các nhà tiên tri. 

Người dùng có thể dễ dàng giao dịch các tài sản chính thống mà không sợ thanh khoản và trượt giá. Solaris có vị trí tốt để đóng vai trò then chốt trong việc xác định tương lai của tài chính phi tập trung khi việc sử dụng DeFi và công nghệ chuỗi khối tiếp tục phát triển. Mạng tập trung vào đổi mới, minh bạch và bảo mật cho thấy cam kết cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt nhất có thể.

Bạn có thể xem Phương tiện sau để biết thêm thông tin và cập nhật về nền tảng của chúng tôi:

Twitter | Telegram | Discord | Sổ tay 

Tin tức liên quan