ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào để:

Mọi thay đổi chúng tôi thực hiện đối với Điều khoản sử dụng sẽ có hiệu lực ngay sau khi chúng tôi đăng Điều khoản sử dụng đã sửa đổi trên bsc.news

Tất cả thông tin và nội dung khác được hiển thị trên, truyền qua hoặc được sử dụng liên quan đến các Trang web của BSCNews, ví dụ như quảng cáo, thư mục, hướng dẫn, bài báo, ý kiến, đánh giá, văn bản, ảnh chụp, hình ảnh, minh họa, clip âm thanh, video , html, mã nguồn và đối tượng, phần mềm, dữ liệu, việc lựa chọn và sắp xếp những thứ đã nói ở trên và “giao diện” của các Trang BSCNews (gọi chung là “Nội dung”), được bảo vệ theo bản quyền hiện hành và các quyền sở hữu khác (bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ) và là tài sản trí tuệ của BSCNews, và các công ty liên kết, người cấp phép và nhà cung cấp của nó. BSCNews tích cực bảo vệ các quyền của mình đối với Nội dung trong phạm vi tối đa của luật pháp.

Bạn có thể sử dụng Nội dung trực tuyến và chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của mình và bạn có thể tải xuống hoặc in một bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của mình, miễn là bạn không xóa bất kỳ nhãn hiệu, bản quyền nào hoặc thông báo khác có trong Nội dung đó. Ví dụ: bạn không được xuất bản lại Nội dung trên bất kỳ trang web Internet, Intranet hoặc Extranet nào hoặc kết hợp Nội dung trong bất kỳ cơ sở dữ liệu, biên soạn, lưu trữ hoặc bộ đệm nào hoặc lưu trữ Nội dung ở dạng điện tử trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn trừ khi được BSCNews cho phép rõ ràng. . Bạn không được phân phối bất kỳ Nội dung nào cho người khác, dù là để thanh toán hay trả tiền khác hay không, và bạn không được sửa đổi, sao chép, tạo khung, tái sản xuất, bán, xuất bản, truyền tải, hiển thị hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Nội dung, ngoại trừ khi được ToU cho phép hoặc bằng cách đảm bảo sự đồng ý trước bằng văn bản của BSCNews.

Nội dung bao gồm các biểu trưng, ​​nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “Nhãn hiệu”) thuộc sở hữu của BSCNews và Nhãn hiệu thuộc sở hữu của các nhà cung cấp thông tin khác và các bên thứ ba. Ví dụ: “BSCNews” là nhãn hiệu đã đăng ký của BSC News, LLC. Không được sử dụng Nhãn hiệu dưới bất kỳ hình thức nào trừ khi được BSCNews chấp thuận trước bằng văn bản.

Yêu cầu sử dụng Nội dung cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được cho phép trong ToU phải được gửi tới info@bsc.news.

BSCNews tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền hoặc biết bất kỳ tài liệu vi phạm nào do bất kỳ bên thứ ba nào đặt trên Trang web, vui lòng liên hệ với đại lý bản quyền được chỉ định của chúng tôi, bằng văn bản, qua email tại info@bsc. tin tức hoặc qua thư Hạng nhất tại BSC News, LLC, 9450 SW Gemini Dr, PMB 19294,Beaverton, Oregon 97008-7105 US, Attn: Copyright Agent và cung cấp thông tin sau theo yêu cầu của Đạo luật giới hạn trách nhiệm pháp lý vi phạm bản quyền trực tuyến của Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ, 17 USC Mục 512(c)(3):

Thông tin, sản phẩm và dịch vụ trên các Trang tin tức của BSC được cung cấp trên cơ sở nghiêm ngặt “nguyên trạng”, “ở đâu” và “có sẵn ở đâu”. BSC News không cung cấp bất kỳ bảo đảm nào (dù rõ ràng hay ngụ ý) đối với thông tin được cung cấp trên bất kỳ trang BSC News nào và/hoặc việc bạn sử dụng bất kỳ Trang BSC News nào nói chung hoặc cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. BSC News từ chối rõ ràng bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo đảm về quyền sở hữu, không vi phạm, khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. BSC News sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra do bên thứ ba chặn bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho bạn thông qua Trang tin tức BSC hoặc bất kỳ trang nào trong số đó. Mặc dù thông tin cung cấp cho bạn trên trang web này được thu thập hoặc tổng hợp từ các nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy, BSC News không thể và không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào được cung cấp cho bạn cho bất kỳ mục đích cụ thể nào . BSC News, bất kỳ chi nhánh, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên nào của BSC News, cũng như bất kỳ nhà cung cấp nội dung, phần mềm và/hoặc công nghệ bên thứ ba nào (gọi chung là “các bên BSC News”), sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc có bất kỳ trách nhiệm nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn phải gánh chịu trong trường hợp bất kỳ trang BSC News nào bị lỗi hoặc gián đoạn, hoặc do hành động hoặc thiếu sót của bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc tạo ra bất kỳ trang BSC News nào, dữ liệu chứa trong đó hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ do đó cung cấp cho bạn, hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào khác liên quan đến việc bạn truy cập, không thể truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang BSC News nào hoặc các tài liệu có trong đó, cho dù hoàn cảnh dẫn đến nguyên nhân đó có nằm trong tầm kiểm soát hay không của BSC News hoặc của bất kỳ nhà cung cấp nào cung cấp phần mềm hoặc dịch vụ.

Trong mọi trường hợp, BSC News hoặc bất kỳ bên nào của BSC News sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn, dù là trong hợp đồng hay ngoài hợp đồng, đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, đặc biệt, gián tiếp, do hậu quả hoặc ngẫu nhiên nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác dưới bất kỳ hình thức nào ngay cả khi BSC News hoặc bất kỳ bên nào khác bên đó đã được thông báo về khả năng đó. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc truyền bất kỳ loại vi-rút nào có thể lây nhiễm sang thiết bị của người dùng, lỗi của thiết bị cơ khí hoặc điện tử hoặc đường dây liên lạc, điện thoại hoặc các sự cố kết nối khác (ví dụ: bạn không thể truy cập nhà cung cấp dịch vụ internet của mình) , truy cập trái phép, trộm cắp, lỗi của người vận hành, đình công hoặc các vấn đề lao động khác hoặc bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào. BSC News không thể và không đảm bảo quyền truy cập liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn vào bất kỳ Trang tin tức nào của BSC.

Tất cả các ý kiến ​​​​của người viết là của riêng họ và không cấu thành lời khuyên tài chính dưới bất kỳ hình thức nào. Không có nội dung nào do BSC News công bố cấu thành khuyến nghị đầu tư, cũng như không nên dựa vào bất kỳ dữ liệu hoặc Nội dung nào do BSC News công bố cho bất kỳ hoạt động đầu tư nào.

BSC News thực sự khuyên bạn nên thực hiện nghiên cứu độc lập của riêng mình và/hoặc nói chuyện với một chuyên gia đầu tư có trình độ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.

Một số liên kết, bao gồm cả liên kết siêu văn bản, trong trang web của chúng tôi sẽ đưa bạn đến các trang web bên ngoài. Chúng được cung cấp để thuận tiện cho bạn và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là BSC News chứng thực hoặc chấp thuận cho trang được liên kết, nhà điều hành hoặc nội dung của nó. Mỗi trang web đó đều có “Điều khoản và Điều kiện” riêng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào bên ngoài Trang Tin tức BSC. Chúng tôi không giám sát và không có nghĩa vụ giám sát nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào như vậy.

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được đặt trên máy tính của bạn bởi các trang web mà bạn truy cập. Chúng được sử dụng rộng rãi để làm cho trang web hoạt động hoặc hoạt động hiệu quả hơn cũng như cung cấp thông tin cho chủ sở hữu trang web.

Những cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin để tổng hợp các báo cáo và giúp chúng tôi cải thiện trang web. Các cookie thu thập thông tin ở dạng ẩn danh, bao gồm số lượng khách truy cập vào trang web, nơi khách truy cập đến trang web và các trang họ đã truy cập.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể đặt các loại cookie này trên thiết bị của bạn.

Điều khoản sử dụng và thỏa thuận được hình thành theo đây (“Thỏa thuận”) sẽ được điều chỉnh, hiểu và thực thi theo luật pháp của Bang New York, bất kể xung đột của các quy định pháp luật. Trừ khi bạn và chúng tôi có thỏa thuận khác bằng văn bản, mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận hoặc vi phạm Thỏa thuận này sẽ được giải quyết cuối cùng bằng trọng tài do Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ quản lý theo Quy tắc Trọng tài Thương mại của Hiệp hội hoặc cơ quan trọng tài đó theo yêu cầu theo luật, quy tắc hoặc quy định, và phán quyết về phán quyết do trọng tài đưa ra có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền. Trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh trước một trọng tài viên duy nhất ở Thành phố New York, New York. Việc phân xử trọng tài như vậy phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi phát sinh khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện. Nếu vì bất kỳ lý do gì, bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc một phần của Thỏa thuận này không thể thi hành được thì điều khoản đó sẽ được thi hành ở mức độ tối đa cho phép để thực hiện mục đích của Thỏa thuận này và phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ và tác dụng. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn đối với các Trang tin tức của BSC và nó thay thế tất cả các thông tin liên lạc, thỏa thuận và hiểu biết trước đây hoặc đương thời giữa chúng tôi và bạn về chủ đề của thỏa thuận này. Bản in của Thỏa thuận này sẽ được chấp nhận trong thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính.

info@bsc.news

Bất kỳ quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu.

© 2020 Tin tức BSC